Kunstenaars
Nieuwe makers presentatie 3 juni 2023
Nieuwe makers presentatie 3 juni 2023
Projecten
Theaterweek Den Haag 2023
Theaterweek Den Haag 2023
Publicaties
Bedankt!
Bedankt!

Medewerkers

Ingrid Wolff
Ingrid Wolff
Artistiek & algemeen directeur
Anne-Beth Schuurmans
Anne-Beth Schuurmans
Programmamaker
Job Kühlkamp
Job Kühlkamp
Publiekswerker Jong Beginnen
Kelly Jochems
Kelly Jochems
Zakelijk & producent
Laura Fortuin
Laura Fortuin
Assistent office en productie
Kirsten Nuijten-Volder
Kirsten Nuijten-Volder
Publiciteitsmedewerker
Teunis Ruiten
Teunis Ruiten
Assistent Beeldende Kunst
Liza Slootman
Liza Slootman
Projectmedewerker
Johannes Karst
Johannes Karst
Stagiair

Vacatures

2turvenhoog is een platform en verbinder in het (inter)nationale veld van kwalitatief hoogwaardige kunst voor jonge kinderen en hun omringende volwassenen. We inspireren, ondersteunen en begeleiden zowel gevestigde als nieuwe makers om (podium)kunsten te ontwikkelen en organiseren jaarlijks in april 2turvenhoog festival in Almere en Haarlem met (inter)nationale programmering, experiment en beeldende kunst. Door het jaar heen faciliteren we ontmoetingen tussen kunstenaars en ons specifieke publiek in de projecten Jong Beginnen en Mijn Stad. Kunstenaars en kinderen leren van elkaar en de omringende volwassenen worden meegenomen in het beleven van kunst. De artistieke kwaliteit en inspiratiebron van de kunstenaar blijft altijd het uitgangspunt.

De afgelopen jaren is 2turvenhoog uitgegroeid tot het platform wat het nu is. De organisatie is dynamisch en het kleine team is enthousiast, betrokken en ieder op diens manier inhoudelijk verbonden met kunst voor het jonge kind.

We houden van frustreren, irriteren maar vooral inspireren, we houden ervan om vrije ruimte te creëren en laten zien wat er mogelijk is. Graag horen we ons hoofd kraken en ons hart kloppen.

2turvenhoog heeft momenteel 2 vacatures:

 • Freelancer office management
 • Bestuurslid

freelance office manager (m/v/x)

2turvenhoog is op zoek naar een betrokken office manager (m/v/x)

Wat je gaat doen…

We maken op dit moment stappen in de ontwikkeling van onze kleine organisatie en vinden het fijn om deze functie samen met jou in overleg vorm te geven. Wat in ieder geval tot je werkzaamheden behoort is:

 • Je zorgt voor continuïteit met betrekking tot het kantoor
 • Je ondersteunt je collega’s bij administratieve taken, zoals het opstellen van contracten, facturen en factsheets
 • Bijhouden van de algemene mailbox en reageren op eventuele vragen die binnenkomen
 • We bieden de ruimte om eventuele kwaliteiten op het gebied van productie, communicatie, financiën of online programma’s en systemen in te zetten binnen deze functie. We gaan hier graag met jou over in gesprek

Wij zoeken iemand die…

 • Affiniteit heeft met kunst en cultuur voor de allerkleinsten en volwassenen
 • Zelfstandig en zorgvuldig kan werken en initiatief toont; bereid is op te pakken wat nodig is om de verschillende taken soepel te laten verlopen en (ongevraagd) advies durft te geven
 • Goed kan werken volgens planning met de juiste prioriteiten
 • Een optimistische kijk op het leven heeft en het oplossen van dagelijkse hick-ups ziet als een uitdaging
 • Goed overweg kan met Google docs en Google sheets
 • Ervaring en kennis heeft van kantoorautomatisering of bereid is dit te leren. Ervaring van verschillende online programma’s en systemen zijn een pre
 • Enige ervaring heeft op het gebied van administratie, cultuur en marketing of PR óf bereid is hierin ervaring op te doen
 • Betrokken is en het leuk vindt om een inhoudelijke gespreks- en sparringpartner te zijn voor de rest van het team
 • Over een goed gevoel voor taal beschikt en details belangrijk vindt. Goed kunnen schrijven is een pre 

2turvenhoog vindt diversiteit en inclusie belangrijk en heeft zich ten doel gesteld een afspiegeling van de maatschappij te zijn. Mensen van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden moedigen we aan om te solliciteren.

Wat we bieden:

 • Een uitdagende opdracht binnen een dynamische organisatie die veel voor elkaar bokst
 • Een opdracht waarvan de wijze van invulling grotendeels zelf is te bepalen, met veel ruimte voor eigen ideeën en ontwikkeling
 • Een opdracht van 1 dag per week als freelancer (2turvenhoog werkt uitsluitend met freelancers) t/m 31 december 2023. Als het van beide kanten klikt is het mogelijk om te kijken naar uitbreiding van dagen en/of voor meerdere jaren te verbinden aan 2turvenhoog
 • Een dagprijs die wordt bepaald naar aanleiding van kennis en ervaringsjaren (conform CAO Toneel en Dans)
 • Een goede werksfeer, waar ook ruimte is voor wat jij belangrijk vindt
 • Flexibele werktijden, thuiswerken is deels mogelijk, en een kantoor in Amsterdam en Almere
 • Een betrokken team dat niet bang is voor inhoud, oog heeft voor elkaar en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling

Interesse?

Stuur jouw motivatie en cv naar info@2turvenhoog.nl o.v.v. vacature office. Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem contact op met Kelly Jochems via kelly@2turvenhoog.nl o.v.v. vacature.

Bestuurslid

In verband met aflopende termijnen is 2turvenhoog op zoek naar nieuwe, ervaren bestuursleden met kennis van artistiek beleid, marketing, juridische zaken en/of kinder- en jongerenwerk.

Stichting 2+ is de onderliggende stichting van 2turvenhoog en produceert en programmeert voorstellingen voor jonge kinderen en organiseert en ontwikkelt o.a. sinds 22 jaar het Internationale kunstenfestival voor de allerkleinsten: 2turvenhoog festival met hoofdlocatie Almere.

De stichting heeft een goede positie als platform, doorgeefluik en verbinder van betrokkenen in het nationale en internationale veld en zet zich in voor meer kwalitatief hoogwaardige podiumkunst en cultuur voor hele jonge kinderen en volwassenen. Ook worden theatermakers en beeldend kunstenaars, dansers en muzikanten gestimuleerd en uitgedaagd producties en educatiemiddelen te ontwikkelen die aansluiten bij de belevingswereld van hele jonge kinderen. Uitgangspunt blijft altijd de artistieke kwaliteit en inspiratiebron van de kunstenaar.

Bestuur
Stichting 2+ heeft een bestuur, bestaande uit vier leden. Het uitvoerende team van 2turvenhoog bestaat uit vijf medewerkers. De artistieke en algemene leiding is in handen van Ingrid Wolff.

De stichting realiseert haar doelstelling door o.a. het organiseren van 2turvenhoog festival en de daarbij horende flankerende programma's zoals Jong Beginnen. De stichting past bewust de acht principes van de Governance Code Cultuur (GCC) toe.

 

Het profiel van de bestuursleden

 • Affiniteit met het jonge kind, (jeugd)theater, podiumkunsten en makers
 • Bekend met de landelijke culturele infrastructuur, ervaring met subsidieregelingen
 • Betrokken en geëngageerd
 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring; vermogen tot besturen vanuit de toezichthoudende rol
 • Gezocht wordt naar bestuurders met specifieke kennis en ervaring op deze gebieden:
 • Artistiek beleid
 • Marketing
 • Juridische zaken
 • Kinder- en jongerenwerk


Aanbod


 • Betrokkenheid bij een uniek landelijk jeugdtheaterfestival
 • De functie is onbezoldigd
 • Er is een verzekering tegen bestuursaansprakelijkheid afgesloten

Contactpersoon

Ingrid Wolff
ingrid@2turvenhoog.nl
06 2279 1471

Partners

Almere

Binnen Almere heeft 2turvenhoog veel partners. Het zijn locaties waar voorstellingen plaatsvinden en locaties waar we het project Jong Beginnen uitvoeren. Verder hebben we onze partners in de culturele-, welzijns- en onderwijssector.

Flevoland

In Flevoland werkten we in het verleden (2005-2006) in o.a. Lelystad, Dronten en Emmeloord. Door gebrek aan genoeg middelen vanuit de Provincie hebben wij dit niet voort kunnen zetten. De rest van Flevoland is dus een potentieel uitbreidingsgebied voor de komende 4 jaar.

Nationaal

Landelijk zijn we verbonden met partners op het gebied van onderzoek en ontwikkeling rondom de visie en beleid op het jonge kind, onderwijs en brancheorganisaties in de cultuur. Er zijn podia in Haarlem en Den Haag waar we structureel mee samenwerken.

Internationaal

2turvenhoog is verbonden met verschillende steden in Europa via samenwerkingsprojecten en maakt deel uit van een groot Europees netwerk rondom ‘Theatre for the very young’.

Vrijwilligers

Ben jij liefhebber van podiumkunst en een kei in de omgang met jonge kinderen én hun begeleiders. Dan zijn we op zoek naar jou!

We zoeken vrijwilligers voor publieksbegeleiding, kaartcontrole en assistentie bij op- en afbouw van ons jaarlijks festival.

Wij bieden een overheerlijke lunch en toegang tot voorstellingen en installaties, een leuk team vrijwilligers, medewerkers en artiesten die allemaal op een bepaalde manier een verbondenheid voelen met podiumkunst en het jonge kind.

Interesse? Mail dan naar Job via job@2turvenhoog.nl. Kijk rond op onze website voor meer informatie over het programma of volg ons via Facebook en Instagram.

Missie & visie

2turvenhoog wil dat alle jonge kinderen van 0 - 6 jaar genieten en in aanraking komen met kunst (o.a. theater, dans, mime, muziek en beeldende kunst)

Hoe

2turvenhoog inspireert, ondersteunt en begeleidt zowel nieuwe als gevestigde kunstenaars om kwalitatief hoogwaardige (podium)kunsten te ontwikkelen in de sociaal maatschappelijke omgeving van en in relatie tot jonge kinderen. 2turvenhoog programmeert de beste voorstellingen uit binnen- en buitenland en maakt dit aanbod toegankelijk voor een zo breed en inclusief mogelijk publiek. In de ontmoetingen op crèches en in de wijken staat de intermenselijke relatie en oprechte uitwisseling tussen kunstenaar en publiek voorop. Er wordt samen onderzocht en geëxperimenteerd. Zodoende leren kunstenaars en kinderen van elkaar en worden de omringende volwassenen (pedagogisch medewerkers en ouders) meegenomen in het beleven van kunst.

Wat

Door het jaar heen organiseren we kunstontmoetingen op kinderopvanglocaties, kunstateliers en projecten in de wijk metJong Beginnen. Eén keer per jaar organiseren we verspreid over een week in april een internationaal (podium)kunstenfestival in Almere stad en de wijken, waar publiek (jong en oud) en makers en professionals uit het (inter)nationale culturele- en onderwijsveld, bij elkaar komen, kunst beleven, uitwisselen, (ont)moeten, geïnspireerd worden en kennis opdoen

Onze visie op het publiek

Nieuw bewijs uit de ontwikkelingspsychologie toont aan dat jonge kinderen vanaf het moment van geboorte betrokken zijn bij gecompliceerde vormen van communicatie. Denk aan gesprekken die tussen ouders en kind slechts enkele minuten na de geboorte beginnen, met het kopiëren van gezichtsuitdrukkingen, koeren en muzikale echo. Sommige psychologen beweren dat zeer jonge kinderen zelfs beter zijn dan volwassenen op gebieden zoals fantasierijke behendigheid, improvisatie en creatief samenspel. Wij stimuleren makers om een creatieproces aan te gaan in relatie tot de kinderen. Zo worden ze geïnspireerd om werk te maken dat past bij de ‘maat’ van een jong kind. Jonge kinderen begrijpen niet, ze absorberen... het geluid van stemmen, de muziek van woorden, angst, verdriet, liefde, ze nemen het allemaal op... en zijn daarom volgens ons een ideaal publiek. Ook nemen ze volwassenen mee in de ervaring met (podium)kunst, door hun compromisloze overgave in het moment.

Ambities

Over 5 jaar willen we tenminste 60% van alle kinderen tussen 0-4 in Almere in aanraking hebben gebracht met enige vorm van kunst. We willen daarbij ook de ouders actief betrekken en hen overtuigen van het belang van kunst voor henzelf en hun opgroeiend kind.

Wij willen dat Almere (en Nederland) een plek is waar:

• Nationale erkenning is voor het belang dat kinderen van 0 tot 4 jaar in aanraking komen met (podium)kunst en kunstenaars.

• Almeerse jonge kinderen en van ver daarbuiten kunnen genieten van de beste podiumkunst uit binnen- en buitenland.

• Makers en kunstenaars die wij ondersteunen landelijk (en internationaal) worden gewaardeerd en steeds beter worden in het maken van kunst die toegankelijk is voor jonge kinderen en volwassenen samen (intergenerationeel).

• We willen makers inspireren en ondersteunen in hun creatieproces met kinderen om eigentijds werk te maken dat past bij de ‘maat’ van een jong kind.

• Deze kunstvorm in ontwikkeling blijft, een eigentijds karakter heeft en het aanraken van grote maatschappelijke thema’s niet schuwt. Met andere woorden dat de dagen van puur entertainment of pure educatie voor deze doelgroep passé zijn.

2turvenhoog wil:

• Actief betrokken zijn om een ouder en vaak volwassen publiek te raken en mee te nemen bij projecten en producties die inspelen op de behoeften en mogelijkheden van kinderen vanaf de geboorte tot drie of vier jaar, maar ook de gelaagdheid bezitten die een ouder en vaak volwassen publiek raakt en meeneemt.

• Een platform zijn voor kennisuitwisseling over het jonge kind in het algemeen en (podium)kunsten in het specifiek. Door intensieve en actieve uitwisselingsmomenten met het publiek en tussen makers en andere professionals onderling.

• Makers en kunstenaars tijdens alle verschillende fases van hun carrière ondersteunen.

• Het experiment in de ontwikkeling van dit bijzondere genre ondersteunen en een plek geven.

• De uitwisseling aanjagen van Nederlandse projecten en producties in een internationale context.

Achtergrond

2turvenhoog is een platform en festival dat éénentwintig jaar geleden is opgericht in Almere, Flevoland door de Almeerse theaters. Het allereerste initiatief in Nederland dat de kwaliteit in de (podium)kunsten ontwikkelt, stimuleert en presenteert voor de allerjongste doelgroep (0-6 jaar) en volwassenen. Flevoland had ruimte voor deze urgente innovatieve ontwikkeling die streeft naar vernieuwing, hoge inhoudelijke kwaliteit en die het experiment niet schuwt. Het Festival wordt sinds 2000 ondersteunt door Gemeente Almere en Provincie Flevoland.

Om de verdere ontwikkeling en spreiding van kwaliteitsaanbod voor de doelgroep te ondersteunen is 2turvenhoog in 2005 onafhankelijk geworden van de Almeerse theaters en heeft haar eigen werving en artistieke beleid opgezet. Het festival is wel alle jaren, behalve in 2015, georganiseerd in coproductie met ‘nu’ Kunstlinie en toen Almeerse Theaters en Schouwburg Almere.

Vanaf 2005 vraagt Stichting 2+ zelf subsidie aan bij Gemeente Almere en Provincie Flevoland en bij Fonds Podiumkunsten (in die tijd FPPM). Tussen 2010 en 2018 reisde 2turvenhoog festival ook rond door drie andere steden – Amsterdam, Den Haag en Haarlem en werkte samen met zestien podia om het aanbod nationaal te kunnen ontwikkelen, makers te ondersteunen en theaters te inspireren om werk voor jonge kinderen te programmeren. Dit was nodig om de missie van de stichting achter het festival uit te voeren en ook om de stichting achter het festival te kunnen laten functioneren. Er werd, mede door de spreiding van het aanbod, aansluiting gevonden bij landelijke fondsen: VSB, Fonds21 en in die tijd BNG (Bank Nederlandse Gemeenten).

Jong Beginnen is gestart in 2012 i.s.m. Stichting de Schoor m.b.v. een wijkbudget voor cultuur. In 2016 is het budget wegbezuinigd en zijn we met het project gestart in Den Haag waar het tot vandaag doorloopt i.s.m. Stichting Jongleren en Laaktheater.

Inmiddels wordt het project 3 jaar lang onderzocht door het ministerie van onderwijs als innovatief project in VVE. In 2018 hebben we het project weer opgestart in Almere m.b.v. ondersteuning van Gemeente Almere onderwijs. Heden werken we met 51 groepen van gemiddeld 16 kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers op 27 opvanglocaties in 4 wijken in Almere.

Bestuur

Henk Schoute (voorzitter)
Ronald Spanier ( penningmeester)
Elze van der Steen (secretaris)
Esther Lagendijk (algemeen lid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt het bestuur vakantiegeld: Nee

ANBI

De overkoepelende stichting van 2turvenhoog geniet de culture ANBI-status.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting 2+
KvK nummer: 34127005
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-6861696
E-mailadres: info@2turvenhoog.nl
Website: www.2turvenhoog.nl
Postadres: Haparandadam 7, D3, 1013 AK, Amsterdam
Bezoekadres: Haparandadam 7, D3, 1013 AK, Amsterdam
IBAN: NL06 INGB 0008 4882 85

Doelstelling

Missie
Het bevorderen, stimuleren, presenteren en bekend maken van hoogwaardige (podium)kunstprojecten en voorstellingen en educatieve projecten voor alle kinderen van 0-6 jaar en hun volwassen begeleiders. En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling

 • Kwalitatief hoogwaardige kunst en theaterprojecten (co)produceren.
 • Het bieden van een laboratoriumfunctie/werkplaats voor makers.
 • Jaarlijks diverse openbare presentaties organiseren,waaronder een meerdaags internationaal festival en programma's op locatie.
 • Workshops ontwikkelen en produceren voor kinderen en hun volwassen begeleiders.
 • (Voor)schoolse projecten ontwikkelen gericht op de ontwikkeling en educatie te co-produceren.
 • Regelmatig bijeenkomsten en programma's organiseren voor professionals waar informatie uitgewisseld kan worden en nieuwe ontwikkelingen ingezet kunnen worden.
 • Samenwerkingsverbanden aangaan met producenten, gezelschappen, kunstenaars, opleidingen, culturele organisaties, theater, festivals, welzijnsorganisaties en andere organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en het welzijn van kinderen.

Beleidsplan 2021 - 2024

Beleidsplan 2021 - 2024

Verslaglegging

- Jaarverslag & jaarrekening 2021

- Jaarverslag & jaarrekening 2022

ANBI

- ANBI formulier 2020

- ANBI formulier 2022

Bestuur

Henk Schoute (voorzitter)
Ronald Spanier ( penningmeester)
Elze van der Steen (secretaris)

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt het bestuur vakantiegeld: Nee

Kaartverkoop

Hieronder vind je praktische informatie over de kaartverkoop, prijzen en voorwaarden.

Let op

Iedere bezoeker, ook de allerkleinste, heeft een ticket nodig om een voorstelling te bezoeken. In de kunstinstallaties kan eindeloos ontdekt en gespeeld worden. Deze zijn gratis te bezoeken.

Kaartverkoop

Kaarten voor 2turvenhoog festival koop je online. Kies in de agenda op onze website een voorstelling en klik op de knop TICKETS. Je wordt dan doorgelinkt naar onze webshop of naar het theater dat de ticketing afhandelt.

Voor vragen over de kaartverkoop zijn wij bereikbaar via kassa@2turvenhoog.nl.

Prijzen

Prijzen verschillen per voorstelling en lopen uiteen van 5 tot 16 euro. Kortingen zijn beschikbaar voor CJP-pashouders, 65-plussers en bibliotheekpashouders. Let op: deze kortingen gelden alleen voor de voorstellingen in Almere.

Er zijn ook gratis programma-onderdelen waar je geen tickets voor hoeft te reserveren en waar inloop mogelijk is. Je vindt dit programma in Kunstlinie, Kunst is Leuk en Philharmonie Haarlem.

Beperkt aantal plekken

Eén van de charmes van 2turvenhoog festival is de intieme setting van de voorstelling. Dat betekent dat er per voorstelling soms 30, soms 50, soms 80 maar maximaal 100 plekken beschikbaar zijn. Wacht dus niet te lang met bestellen.

Leeftijden

Alle voorstellingen hebben een leeftijdsindicatie met een begin- en soms ook een eindleeftijd. We vragen je om de leeftijdsindicatie te respecteren en niet voor een voorstelling te kiezen met een hogere leeftijdsindicatie dan van het jongste kind in het gezelschap.

Algemene Voorwaarden

· Kom op tijd. Na aanvang van de voorstelling is toegang niet meer mogelijk.

· Reeds gekochte kaarten kunnen niet geretourneerd of geruild worden.

· De e-tickets zijn ook te scannen op je tablet en je telefoon. Zet de helderheid van je scherm op de hoogste stand.

· Wijzigingen in het programma onder voorbehoud.

· Je koopt je kaartje zonder risico: mocht een voorstelling niet doorgaan dan krijg je je geld terug (of je kunt het bedrag doneren)

Festival

Hieronder beantwoorden we de meest voorkomende vragen over ons festival, de kaartverkoop en andere praktische informatie.
Van 10 -16 april 2023. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, ben je als eerste op de hoogte van het programma!
Op verschillende locaties in Haarlem, Almere en Bloemendaal.
Kaarten voor 2turvenhoog festival koop je online. Kies in de agenda op onze website een voorstelling en klik op de knop TICKETS. Je wordt dan doorgelinkt naar onze webshop of naar het theater dat de ticketing afhandelt.
Jazeker. Iedere bezoeker, ook de allerkleinste, heeft een ticket nodig om een voorstelling te bezoeken. In de kunstinstallaties kan eindeloos ontdekt en gespeeld worden. Deze zijn gratis te bezoeken.

Algemeen

Contactgegevens 2turvenhoog

info@2turvenhoog.nl
+31(0)20 686 16 96

Bezoekadres Amsterdam & Postadres

Haparandadam 7 studio D3
1013 AK Amsterdam

Bezoekadres Almere

Gebouw de Voetnoot
Kamer 3.09
Stadhuisplein 2
1315 HT Almere

Pers

Contact

Voor perskaarten, interviews of beeldmateriaal.

publiciteit@2turvenhoog.nl

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!